Adéu a l’ISD (Impost sobre Successions i Donacions) per a no residents en la seva configuració actual. S’obre el possible procés per sol·licitar la recuperació de l’impost pagat els darrers anys.

logo UHY Fay & Co (Large)

Recentment, el 3 de setembre de 2014 i desprès de més de 3 anys de litigi amb les institucions comunitàries, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l’Impost sobre Successions i Donacions a España, és contrari a la legislació comunitària en tant en aplicació de les seves disposicions, els no residents es veuen obligats a pagar quotes més elevades que els residents fiscals a España.

 

Aquest fet es produeix perquè cada Comunitat Autònoma, en aplicació de les seves competències normatives delegades en la matèria, ha establert una sèrie de reduccions que afecten únicamente als seus residents.

 

Per la seva part i en tant els no residents no poden aplicar la normativa autonòmica, sinó la estatal, han d’aplicar aquesta darrera normativa que no estableix reduccions addicionals com si que ho fan les legislacions autonòmiques.

 

Es precisament per aquest motiu, que el Tribunal ha declarat que la legislació espanyola constitueix una restricció de la lliure circulació de capitals dins de la UE.

 

A partir d’aquest moment, el legislador espanyol es veurà obligat a modificar la normativa relativa a l’Impost i aquest fet podrà derivar en la possibilitat de que els no residents que hagin pagat el Impost sobre Successions i Donacions com a tals, puguin sol·licitar la devolució dels excessos pagats, possibilitat que queda limitada als Impostos pagats y no prescrits.

 

Per part de UHY Fay & Co, posem ara mateix en funcionament un equip de professionals per realitzar el corresponent seguiment normatiu per tal de poder ajudar a no residents a recuperar aquests impostos. Per aquest motiu ens posem a la disposició de tots aquells contribuents que puguin tenir dubtes pel que fa a les possibilitats del seu cas concret.

 

Seguirem informant.

 

 

Jordi Vilardell Casas

Soci Responsable Departament. Fiscal

UHY Fay & Co. Barcelona Offices.

 

Deja un comentario