Adéu a l’ISD (Impost sobre Successions i Donacions) per a no residents en la seva configuració actual. S’obre el possible procés per sol·licitar la recuperació de l’impost pagat els darrers anys.

logo UHY Fay & Co (Large)

Recentment, el 3 de setembre de 2014 i desprès de més de 3 anys de litigi amb les institucions comunitàries, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l’Impost sobre Successions i Donacions a España, és contrari a la legislació comunitària en tant en aplicació de les seves disposicions, els no residents es veuen obligats a pagar quotes més elevades que els residents fiscals a España.

 

Aquest fet es produeix perquè cada Comunitat Autònoma, en aplicació de les seves competències normatives delegades en la matèria, ha establert una sèrie de reduccions que afecten únicamente als seus residents.

 

Per la seva part i en tant els no residents no poden aplicar la normativa autonòmica, sinó la estatal, han d’aplicar aquesta darrera normativa que no estableix reduccions addicionals com si que ho fan les legislacions autonòmiques.

 

Es precisament per aquest motiu, que el Tribunal ha declarat que la legislació espanyola constitueix una restricció de la lliure circulació de capitals dins de la UE.

 

A partir d’aquest moment, el legislador espanyol es veurà obligat a modificar la normativa relativa a l’Impost i aquest fet podrà derivar en la possibilitat de que els no residents que hagin pagat el Impost sobre Successions i Donacions com a tals, puguin sol·licitar la devolució dels excessos pagats, possibilitat que queda limitada als Impostos pagats y no prescrits.

 

Per part de UHY Fay & Co, posem ara mateix en funcionament un equip de professionals per realitzar el corresponent seguiment normatiu per tal de poder ajudar a no residents a recuperar aquests impostos. Per aquest motiu ens posem a la disposició de tots aquells contribuents que puguin tenir dubtes pel que fa a les possibilitats del seu cas concret.

 

Seguirem informant.

 

 

Jordi Vilardell Casas

Soci Responsable Departament. Fiscal

UHY Fay & Co. Barcelona Offices.

 

On Trend

Entradas relacionadas

Qué servicios podemos ofrecerte

Desde hace años, desde Jv-Fex como miembro de la Firma Internacional RSM, venimos prestando, más allá de la divulgación del contenido que se encuentra en el blog, servicios relacionados con la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, así como la gestión de personal desplazado y expatriado.

La pertenencia a la 6ª Firma Internacional de Servicios Profesionales y de Auditoria nos permite asesoramiento global de calidad y confianza, tal como se nos exige desde RSM Internacional.

Con los años, Jv-Fex se ha convertido en firma referente en la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, prestando actualmente los siguientes servicios, tanto a trabajadores como a empresas y grupos internacionales.

Servicios al TRABAJADOR:

 • Preparación de declaraciones de IRPF con aplicación del 7p así como seguimiento posterior del expediente hasta la obtención de la estimación de la aplicabilidad de la exención.
 • Gestión de procedimientos de rectificación de autoliquidación de IRPF de ejercicios no prescritos en aplicación de la exención.
 • Defensa de expedientes en los que el contribuyente ha iniciado la reclamación de la exención, tanto en fase de Gestión Tributaria, en fase Económica-Administrativa o Jurisdiccional, en el caso de ser necesario.
 • Preparación informe y asesoramiento en situaciones de movilidad.
 • Gestión de declaraciones de IRNR (No residentes).

Servicios a la EMPRESA:

 • Implementaciones de políticas internas de aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero.
 • Seguimiento y asesoramiento en procedimientos de comprobación e inspección tributaria relativos a la aplicación del 7p por parte de la empresa.
 • Revisión de políticas de asignación internacional.
 • Asesoramiento en materia de asignaciones internacional.
 • Soporte gestión mensual exención 7p.
 • Soporte campaña IRPF trabajadores afectados 7p