DECÀLEG DEL DESPLAÇAT I EXPATRIAT DE CARA A LA DECLARACIÓ D’IRPF DE 2014.

Si bé és cert que tot just comença la campanya de presentació de la declaració d’IRPF corresponent a l’any 2014, no menys cert és que molts dels desplaçats i expatriats que varen decidir acollir-se a l’exempció per treballs realitzats a l’estranger (el famós 7p) encara segueixen esperant la devolució de 2013 i la mateixa s’espera llarga i complicada.

Per desgràcia, no existeix en cap cas un remei per evitar que aquesta demora ens torni a passar en la nova declaració a presentar aquests mesos, si bé, hem de plantejar-nos ja quina serà la nostra tributació, la documentació que necessitarem per justificar els desplaçaments això com per justificar igualment el reste de requisits exigits per a poder aplicar el 7p.

És precisament per aquesta raó, que a continuació adjuntem, per si pogués ser d’ajuda, el DECÀLEG del desplaçat i de l’expatriat als efectes de la declaració de la renda de 2014.

1.- Comencem nets: Intentem accelerar els expedients pendents de resolució corresponents a l’IRPF de 2013, mitjançant la figura de la caducitat en els supòsits que sigui possibles i així ens centrem en el nou calvari que ens espera… L’IRPF de 2014.

2.- Determinem correctament la nostra residència fiscal així com les possibilitats reals de l’aplicació del 7p, els seus requisits i les possibilitats d’èxit. En el supòsit de poder considerar-nos no residents i haver suportat retencions a Espanya (abans del desplaçament) preparem-nos per la devolució mitjançant el model 210.

3.- Recopilem des d’aquest mateix instant, tots els justificants dels vols, hotels, apartaments i visats de què disposem per tal de poder justificar l’efectiu desplaçament a l’estranger als efectes de l’aplicació de l’article 7p o, en el seu cas, anem sol·licitant els certificats de residència fiscal a l’estranger en el supòsit de voler recuperar retencions suportades incorrectament a Espanya si ens considerem no residents fiscals.

4.- Busquem el suport necessari de l’empresa i sol·licitem els certificats d’estades a l’estranger que en gran mesura ens ajudaran en el nostre periple.

5.- Preparem la descripció dels projectes i de les nostres funcions, ja que tard o d’hora ens ho demanaran, mes en aquest moment que ens queden més frescos.

6.- Valorem la conveniència d’aplicar l’exempció del 7p ja sigui directament en la declaració d’IRPF o posteriorment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts una vegada obtinguda la devolució per altres conceptes.

7.- Anticipem-nos. Compte que no ens prescrigui l’opció de sol·licitar la devolució corresponent a l’exercici de 2010. Tanmateix tractem de verificar si podem aplicar exempcions a exercicis 2011-2012 i 2013.

8.- Assessorem-se correctament amb un bon especialista, ja que es tracte d’una matèria extremadament confusa i conflictiva.

9.- Armem-nos de paciència para lidiar amb l’Administració i els nous requisits que ens vulguin aplicar per aquesta declaració de 2014.

10.- Seguim insistint perquè l’empresa apliqui l’exempció en nòmina el 2015 i així ens estalviarem haver de consultar el nou decàleg per al 2015.

 

Salutacions cordiales.

Jordi Vilardell Casas

Soci responsable Dpt. Fiscal

UHY Fay & Co (Barcelona offices)

 

Deja un comentario