DECÀLEG DEL DESPLAÇAT I EXPATRIAT DE CARA A LA DECLARACIÓ D’IRPF DE 2014.

Si bé és cert que tot just comença la campanya de presentació de la declaració d’IRPF corresponent a l’any 2014, no menys cert és que molts dels desplaçats i expatriats que varen decidir acollir-se a l’exempció per treballs realitzats a l’estranger (el famós 7p) encara segueixen esperant la devolució de 2013 i la mateixa s’espera llarga i complicada.

Per desgràcia, no existeix en cap cas un remei per evitar que aquesta demora ens torni a passar en la nova declaració a presentar aquests mesos, si bé, hem de plantejar-nos ja quina serà la nostra tributació, la documentació que necessitarem per justificar els desplaçaments això com per justificar igualment el reste de requisits exigits per a poder aplicar el 7p.

És precisament per aquesta raó, que a continuació adjuntem, per si pogués ser d’ajuda, el DECÀLEG del desplaçat i de l’expatriat als efectes de la declaració de la renda de 2014.

1.- Comencem nets: Intentem accelerar els expedients pendents de resolució corresponents a l’IRPF de 2013, mitjançant la figura de la caducitat en els supòsits que sigui possibles i així ens centrem en el nou calvari que ens espera… L’IRPF de 2014.

2.- Determinem correctament la nostra residència fiscal així com les possibilitats reals de l’aplicació del 7p, els seus requisits i les possibilitats d’èxit. En el supòsit de poder considerar-nos no residents i haver suportat retencions a Espanya (abans del desplaçament) preparem-nos per la devolució mitjançant el model 210.

3.- Recopilem des d’aquest mateix instant, tots els justificants dels vols, hotels, apartaments i visats de què disposem per tal de poder justificar l’efectiu desplaçament a l’estranger als efectes de l’aplicació de l’article 7p o, en el seu cas, anem sol·licitant els certificats de residència fiscal a l’estranger en el supòsit de voler recuperar retencions suportades incorrectament a Espanya si ens considerem no residents fiscals.

4.- Busquem el suport necessari de l’empresa i sol·licitem els certificats d’estades a l’estranger que en gran mesura ens ajudaran en el nostre periple.

5.- Preparem la descripció dels projectes i de les nostres funcions, ja que tard o d’hora ens ho demanaran, mes en aquest moment que ens queden més frescos.

6.- Valorem la conveniència d’aplicar l’exempció del 7p ja sigui directament en la declaració d’IRPF o posteriorment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts una vegada obtinguda la devolució per altres conceptes.

7.- Anticipem-nos. Compte que no ens prescrigui l’opció de sol·licitar la devolució corresponent a l’exercici de 2010. Tanmateix tractem de verificar si podem aplicar exempcions a exercicis 2011-2012 i 2013.

8.- Assessorem-se correctament amb un bon especialista, ja que es tracte d’una matèria extremadament confusa i conflictiva.

9.- Armem-nos de paciència para lidiar amb l’Administració i els nous requisits que ens vulguin aplicar per aquesta declaració de 2014.

10.- Seguim insistint perquè l’empresa apliqui l’exempció en nòmina el 2015 i així ens estalviarem haver de consultar el nou decàleg per al 2015.

 

Salutacions cordiales.

Jordi Vilardell Casas

Soci responsable Dpt. Fiscal

UHY Fay & Co (Barcelona offices)

 

On Trend

Entradas relacionadas

Qué servicios podemos ofrecerte

Desde hace años, desde Jv-Fex como miembro de la Firma Internacional RSM, venimos prestando, más allá de la divulgación del contenido que se encuentra en el blog, servicios relacionados con la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, así como la gestión de personal desplazado y expatriado.

La pertenencia a la 6ª Firma Internacional de Servicios Profesionales y de Auditoria nos permite asesoramiento global de calidad y confianza, tal como se nos exige desde RSM Internacional.

Con los años, Jv-Fex se ha convertido en firma referente en la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, prestando actualmente los siguientes servicios, tanto a trabajadores como a empresas y grupos internacionales.

Servicios al TRABAJADOR:

 • Preparación de declaraciones de IRPF con aplicación del 7p así como seguimiento posterior del expediente hasta la obtención de la estimación de la aplicabilidad de la exención.
 • Gestión de procedimientos de rectificación de autoliquidación de IRPF de ejercicios no prescritos en aplicación de la exención.
 • Defensa de expedientes en los que el contribuyente ha iniciado la reclamación de la exención, tanto en fase de Gestión Tributaria, en fase Económica-Administrativa o Jurisdiccional, en el caso de ser necesario.
 • Preparación informe y asesoramiento en situaciones de movilidad.
 • Gestión de declaraciones de IRNR (No residentes).

Servicios a la EMPRESA:

 • Implementaciones de políticas internas de aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero.
 • Seguimiento y asesoramiento en procedimientos de comprobación e inspección tributaria relativos a la aplicación del 7p por parte de la empresa.
 • Revisión de políticas de asignación internacional.
 • Asesoramiento en materia de asignaciones internacional.
 • Soporte gestión mensual exención 7p.
 • Soporte campaña IRPF trabajadores afectados 7p